Кожемяка Олена Анатоліївна


 

Безуглая Елена Анатольевна

Кандидат медичних наук, лікар вищої категорії, завідуюча функціональнодіагностичним відділенням, лазерний хірург.

 

Закінчила Запорізький державний медичний університет у 2003 р.

З 2003 по 2005 рр. проходила  інтернатуру на базі кафедри очних хвороб Запорізької медичної академії післядипломної освіти і Запорожскої обласної клінічної лікарні.

З 2007 по 2011 рр. – молодший науковий співробітник – ДУ «Запорізька медична академія післядипломної освіти».

Аспірантура – ДУ «Запорізька медична академія післядипломної освіти» (2007-2011 рр.).

2013 р.– захист кандидатської диссертації  «Особливості структурних та функціональних порушень сітківки та зорового нерва в залежності від стану гемодинаміки ока при первинній відкритокутовій глаукомі» в ДУ «Інститут очних хвороб та тканинної  терапії імени В.П. Філатова НАМН України», м. Одесса.

Участь та доповіді: Всеукраїнська научно-практична конференція «Первинна глаукома та судинна патологія ока» (Запоріжжя, червень 2009 р.), IV всеросійська наукова конференція молодих вчених за участі іноземних спеціалістів «Актуальні проблеми офтальмології» (Москва, червень 2009 р.), XII з’їзд офтальмологів України, (Одеса, травень 2010 р.), підсумкові научні конференції ДУ «ЗМАПО МЗ України» (2010 і 2011 р.), VI всеросійська наукова конференція молодих вчених за участі іноземних спеціалістів «Актуальні проблеми офтальмології» (Москва, червень 11 р.), Європейська Глаукомна Спільнота (Копенгаген, 2012 р.).

Сертифікат Міжнародного Конгресу Європейскої спілки рефракційних хірургів — Барселона, вересень 2009, Копенгаген 2013 р.; конгрессу офтальмологів Європы — Женева, червень 2011.

Є автором 34 научних статей під керівництвом профессора, д.мед.н. Н.Г. Завгородньої, 2 деклараційних патента на корисну модель, співавтором глав монографії «Первинна глаукома. Новый погляд на стару проблему» (Н.Г. Завгородня, Н.В. Пасечникова) та «Сучасні принципи лікування очного ішемічного синдрому».

Член Спілки офтальмологів України, член Єропейскої глаукомної спілки.