Кубрак Михайло Анатолійович


Кубрак Михаил Анатольевич

Лікар-хірург, онкохірург, доктор філософії (PhD) за фахом «Медицина», MD, асистент кафедри загальної хірургії та післядипломної хірургічного освіти ЗДМУ.

Закінчив з відзнакою в 2014 році Запорізький державний медичний університет.

З 2014 по 2017 рік навчався в інтернатурі на кафедрі хірургії та анестезіології ФПО ЗДМУ на базі Першого хірургічного відділення КУ «МЛЕ та ШМД  м. Запоріжжя». Паралельно навчався в магістратурі на кафедрі загальної хірургії з доглядом за хворими ЗДМУ.

У 2017 році захистив магістерську роботу на тему: «Актуальні проблеми діагностики та вибору тактики лікування ізольованих травматичних пошкоджень органів черевної порожнини» і отримав диплом магістра медицини (MD) в області хірургії з відзнакою.

З 2017 по 2019 роки. займав посаду старшого лаборанта кафедри хірургії та анестезіології ФПО ЗДМУ. В цей же час навчався в заочній PhD-аспірантурі.

У лютому 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю «Медицина» на тему: «Медичні аспекти симультанних оперативних втручань в ендокринній хірургії» під керівництвом зав. кафедри, доктора медичних наук, професора Завгороднього С.М. В 2018 році — спеціалізація на базі кафедри онкології ЗМАПО з онкохірургії.

З 2018 року — лікар-хірург ургентної медичної служби Першого хірургічного відділення КНП «МЛЕ та ШМД  м. Запоріжжя».

Член асоціації хірургів України, Української спільноти онкохірургів (USSO).

Автор і співавтор 9 патентів України на корисну модель, 23 друкованих праць (14 — в журналах, затверджених переліком ВАК; 6 — в міжнародних наукометричних виданнях), учасник і доповідач 4 міжнародних і 6 всеукраїнських медичних конференцій.

Постійний учасник різних хірургічних, ендокринологічних і онкологічних науково-практичних конференцій.