Гайдаржі Тетяна Павлівна


 Гайдаржи Татьяна Павловна Гайдаржи ТП Врач – офтальмолог первой категории, член общества офтальмологов Украины.

Лікар-офтальмолог вищої категорії, член товариства офтальмологів України.

Закінчила медичний факультет Запорізького державного медичного університету в 2004 році. З 2004 по 2006р. проходила інтернатуру на базі кафедри очних хвороб Запорізької медичної академії післядипломної освіти (ЗМАПО) і на базі очного відділення КУ «ЗОКЛ» за спеціальністю «Офтальмологія».

З 2006 по 2009 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри очних хвороб ЗМАПО.  З 2009 працює в центрі відновлення зору «ВІЗУС» лікарем-офтальмологом.

З 2010 — 2014 р. навчання в аспірантурі на кафедрі офтальмології ЗДМУ.

Володіє всіма сучасними методиками дослідження і лікування органу зору.  Проводить роботу з профілактики та раннього виявлення очних хвороб, консультаційну роботу.  Постійно підвищує свій професійний рівень, бере участь в роботі обласного офтальмологічного товариства, Всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Проходила підвищення кваліфікації на курсах удосконалення: «Контактна корекція зору», ЗМАПО, 2005 р.;  Вибрані питання дитячої офтальмології, ЗМАПО 2009 р.;  Інноваційні методи діагностики та лікування в офтальмології, ЗМАПО 2010 р.;  Передатестаційний цикл «Офтальмологія», ЗМАПО, 2010-2015 рр.  Інтенсивна терапія і реанімація при невідкладних станах в практиці лікаря ШМД на догоспітальному етапі ЗМАПО 2017 р.;  ТУ «Оптометрія та контактна корекція» НМАПО ім. Шупика 2017 р.;  З 2007 р. є членом товариства офтальмологів України.

Виступала з доповідями на: Науково-практичній конференції «Первинна глаукома і судинна патологія ока» (Запоріжжя, 2009 р.);  XII з’їзді офтальмологів України (Одеса, 2010 р.);  Всеукраїнськії науково-практичної конференції молодих вчених і студентів з міжнародною участю «Медицина і фармація XXI століття — крок у майбутнє» (Запоріжжя, 2012 р.).

Має патенти і друковані роботи: 5 робіт в фахових виданнях ВАК України, 3 у вигляді тез у матеріалах з’їздів і конференцій, 1 патент України на корисну модель.