Михайленко Надія Вікторівна


Михайленко Надежда Викторовна

Лікарофтальмолог другої категорії клініки «ВІЗУС», PhD-аспірант кафедри офтальмології ЗДМУ, магістр медицини.

Закінчила Запорізький державний медичний університет в 2012 році.

З 2012 по 2014 рік навчалася в інтернатурі та магістратурі при кафедрі офтальмології ЗДМУ.

У 2014 році захистила магістерську роботу на тему: «Підвищення ефективності фоторефрактивної кератектомії шляхом використання циклоспорину в післяопераційному періоді для профілактики появи субепітеліальної фіброплазії».

У 2015 році закінчила курси тематичного удосконалення лікарів на тему «Мікрохірургія ока з методами імплантації штучного кришталика та факоемульсифікацією» при Національній медичній академії післядипломної освіти імені Шупика П.Л.

Брала участь в міжнародних науково-практичних конференціях молодих вчених та студентів з доповідями на теми: «Рефракційна терапія лінзами нічного носіння Paragon CRT в лікуванні прогресуючої короткозорості у дітей» в 2011р., «Вплив виду оптичної корекції на біохімічні та гідродинамічні показники міопічного ока при зоровому навантаженні» в 2013 р., «Підвищення ефективності фоторефрактивної кератектомії шляхом використання циклоспорину в післяопераційному періоді» в 2014р. під керівництвом завідувача кафедри, д.мед.н., професора Завгородньої Н.Г., асистента кафедри, к.мед.н. Завгородньої Т.С., асистента кафедри, к.мед.н. Цибульської Т.Є.

Постійно підвищує свій професійний рівень. Володіє сучасними методиками дослідження зору. Цікавиться останніми науковими впровадженнями в офтальмології, активно застосовує інноваційні технології в свою лікарську діяльність.

З 2015 року член суспільства дитячих офтальмологів України.

Має друковані роботи в спеціалізованих медичних виданнях. Переможець науково-практичних конференцій молодих вчених та студентів з міжнародною участю.